İslami Hareketin Ahlaki Temelleri

Mevdudi’nin, bu kitabında ele aldığı konular liderliğin ve iktidarın önemi, gücün manevi yapısı, tarihte ve hayatta değerlerin ve manevi otoritenin üstünlüğü, iman ve cihad arasındaki kaçınılmaz bağ, cemaat olmanın gereği gibi hala hayatiyetini ve belirleyiciliğini sürdürmektedir. Ortaya koyup eleştirdiği çelişkiler ve yanlış kavramlar İslam’ın eksik anlaşılması meselelerin öncelik sıralarının tersine çevrilmesi, Allha’tan başka şeylere vefa göstermek, görünüşte dindarlık gibi hala kalplerde ve zihinlerde yer etmektedir.