Gelin Müslüman Olalım

Ben, gerçekte İslam’ı, çok dikkatli bir inceleme ve araştırmadan sonra benimsemiş olan bir çeşit muhtediyim. Kalbim de, kafam da bu yolun dışında başka bir selamet ve emniyet yolu olmadığını söylüyorum. Sadece gayrimüslimleri değil, Müslümanları da İslam’a davet ediyorum.Bu davetin gayesi İslam yolundan hayli uzaklaşmış olan şimdiki sözde Müslüman toplumu idame ettirmek değildir. Benim davetin şudur:

Gelin dünyanın her yerine yayılmış olan zulme ve kargaşaya son verelim. İnsanın insana tahakkümünü kökünden kazıyalım. Beşeriyetin gerçek yerini tekrar alacağı, insanların şerefle, özgürce, adalet ve kardeşlik içinde yaşayabileceği Kur’an-ı Kerim’in gösterdiği çizgi üzerinde yeni bir dünya kuralım.